Kanonaden Entreprenad utför markarbeten i Jönköping

Kanonaden Entreprenad åtar sig markarbeten Jönköping, och mycket annat inom branschen.  De har en väldigt välsorterad maskinpark, och tillsammans med kompetent personal, samt lyhördhet inför kundens behov, har du några bra anledningar till att välja just dem när det gäller markarbeten på entreprenad.

Deras kundbas utgörs till stor del av förvaltningar och företag, och de har ett bra rykte inom branschen. De har dock även privatkunder. Deras utförliga sortiment gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar, optimerade för en specifik kunds unika situation.  Det material som levereras tas från egna , lokala täkter.

Huvudkontoret finns i Nässjö, men kan utföra uppdrag i hela södra Sverige. Exempel på orter där de regelbundet utför arbeten är Göteborg, Stockholm, Jönköping, Norrköping och Linköping. De har stort fokus på att kunderna ska vara delaktiga i processen, och på så vis hjälpa dem att utvecklas.

Kostnadseffektiva markarbeten i Jönköpingsområdet

Kanonaden Entreprenad har ett stort fokus på kostnadseffektivitet. Detta gäller alla led i deras processer. Deras fokus på multipla teknikområden ger en mångfald både företaget och deras kunder har stor nytta av.

De är ett väldigt etablerat företag inom branschen, och har haft många nöjda kunder genom åren. Orsaken är till stor del deras rykte om att vara en pålitlig och kompetent resurs, inte minst vid lite större projekt, som snabbt kan bli komplicerade om man inte har tillgång till rätt kompetens.

På deras lista över kompetensområden finns också markarbeten vid utbyggnader av energianläggningar och olika slag, där de bidrar med fjärrvärme, vindkraftverk, m.m.  Företagets omsättning är runt 630 miljoner kronor, och har för närvarande ca 160 anställda.​